Buurtbemiddelaars, onmisbaar bij het oplossen van burenruzies

Lenneke geeft meer dan tien jaar trainingen aan buurtbemiddelaars. Doordat de buurtbemiddelaars Multifocus zo praktisch toepasbaar vinden, krijgt ze elk jaar weer nieuwe aanvragen uit het hele land om een training te geven. Dat doet zij met plezier want het is een gemotiveerde en leergierige groep vrijwilligers die in hun vrije tijd buren helpen hun conflict zelf op te lossen.
Er zijn in 299 gemeentes coördinatiepunten voor buurtbemiddeling en uit onderzoek is gebleken dat hun slagingspercentage meer dan 75 % is. Een gesprek is geslaagd wanneer de buren samen een oplossing vinden en na een jaar blijkt dat zij geen ruzie meer hebben.
In de afgelopen ervaren de buurtbemiddelaars dat de conflicten ingewikkelder worden, mede door de toename van het aantal migranten (gesprek met behulp van een tolk), de komst van (ex)psychiatrische en verwarde mensen en de soms matige kwaliteit van sociale huurwoningen (te klein en gehorig). Dat alles brengt meer overlast met zich mee en dat is de belangrijkste oorzaak van burenruzies.
De buurtbemiddelaars vinden die complexiteit ook een uitdaging want het doet een beroep op hun communicatievaardigheden.  Een grote wens van de buurtbemiddelaars is dat zij landelijk zo bekend worden (net als 112) dat buren eerst naar buurtbemiddeling gaan en proberen hun conflict op te lossen voordat zij de politie waarschuwen. Ze hopen daarmee te voorkomen dat het conflict escaleert.

I

Gratis e-versie Multifocus quickscan

Het Koning Willem ! College (School voor de toekomst) heeft een e-versie gemaakt van het Multifocus Persoonlijk Profiel en Teamprofiel. Het college is enthousiast over de praktische toepasbaarheid van de methode Multifocus en gebruikt deze test voor haar studenten.

je kunt de e-versie via deze link verkrijgen: http://www.edu-kw1c.nl/multifocus/

 

Multifocus praktisch houvast voor loopbaanadviseurs

Multifocus geeft niet alleen inzicht in de manier van kijken van een klant en in de achterliggende waarden en vaardigheden maar biedt ook een praktisch houvast voor een gesprek met je klant. Dat waren de belangrijkste bevindingen van de groep loopbaanadviseurs van de Belgische Vakbond ABVV. De tweedaagse training in Antwerpen met deze 16 bevlogen en enthousiaste loopbaanadviseurs, was één van de leukste trainingen die ik in de afgelopen jaren heb gegeven. Leergierig, actief en vindingrijk gingen zij aan de slag met de vele toepassingsmogelijkheden van Multifocus. Ook was het leuk om van hen, na drie maanden, te horen dat ze Multifocus vaak gebruiken in hun werk. Voor hen is het een praktisch houvast, niet alleen in het werk met hun klanten maar ook in de intervisie die zij met elkaar delen. Ik voel mij dankbaar voor zo’n tevreden opdrachtgever!

Elkaar durven aanspreken is goud waard

Als medewerkers en managers elkaar beter durven aanspreken op elkaars gedrag, zou dat veel energie opleveren. Nu gaat die energie zitten in gemopper, over elkaar praten in de wandelgangen en vermijden. Juist het op tafel leggen van irritaties, geeft ruimte om weer effectief samen te werken aan de doelen van de organisatie. Dat was één van de conclusies tijdens een bijeenkomst over interne communicatie en samenwerken in een welzijnsorganisatie afgelopen week.

Multifocus kan helpen bij het op respectvolle wijze feedback geven en ontvangen. Met wit kun je het gedrag van de ander benoemen zonder daarover een oordeel te vellen (ik zie je, het valt mij op dat, ik merk dat..). Met rood kun je vervolgens aangeven wat het jou doet. Wat raakt jou en waardoor word jij geïrriteerd of geëmotioneerd?
Wat ook heel inzichtelijk werkt is om aan te geven wat het effect is op jouw werk (blauw) en je kunt de feedback afsluiten met een wens of advies (groen) of (beter nog) samen een oplossing bedenken.

16. gesprek aan tafel

Summary in Managementboekblad

Vandaag ontvingen we de Summaries van Managementboekblad met daarin ook een samenvatting van ons boek Multifocus.
Jaarlijks verschijnen er 12 edities van de Summaries. Elke editie bevat vier kernachtige samenvattingen van de belangrijkste managementboeken van dit moment.We voelen ons vereerd en hebben gelijk hiermee een goede samenvatting.
Management Summaries januari 2014_Multifocus

Positieve recensies boek Multifocus

Citaat uit Managementboekmagazine (oktober 2013)
Zelfreflectie, nuanceren en jezelf verplaatsen in de ander. Veel mensen hebben er moeite mee en daardoor loopt er veel fout. Maar er zijn twee methoden die deze vaardigheden aanscherpen: de niveaus van Bateson en Dilts en de denkhoeden van de Bono. In Multifocus van Gitta en Lenneke Overmaat worden deze twee methodes gecombineerd en naar een heel nieuw niveau getild.

Wie nog nooit gehoord heeft van Bateson en van de denkhoeden van de Bono krijgt in dit boek een duidelijk beeld geschetst. Het is kenmerkend voor Multifocus: het is grondig en duidelijk opgebouwd. Toch is het geen theorieboek want de vele praktijkvoorbeelden en toepassingsmogelijkheden, geven je het gevoel meteen actie te willen.

Ook op de websites van Thema, Bolcom en Managementboek positieve recensies van lezers en vakjournalisten.

Boekpresentatie in Pingjum ook succes

Presentatie Pingjum 7
De tweede boekpresentatie in Podium Pingjum in Friesland op vrijdag 14 juni werd ook een succes. Oude en jonge bewoners uit het dorp en ook vrienden en werkrelaties uit het westen ervaren “aan den lijve” hoe je vanuit verschillende brillen kan kijken. Dat leverde nieuwe gezichtspunten, herkenning en hilarische anekdotes op en veel stof tot (na)praten in de kroeg aan de overkant. “Wat is dit een simpele en krachtige methode om conflicten tussen mensen bespreekbaar te maken, aldus één van de deelnemers aan deze, alweer drukbezochte, boekpresentatie. Inspirerend was ook de toelichting van de vormgevers Justus (zoon) en Wim (vader) Bottenhelft op het kleurrijke ontwerp van ons boek. Deze bijeenkomsten geven ons energie om met hart en ziel verder te werken met Multifocus. Op naar de derde boekpresentatie op 18 september in Amsterdam.

Eerste boekpresentatie in Haarlem succes

Multifocusworkshop2013 069
De eerste presentatie van ons boek “Multifocus, anders kijken, anders doen” op donderdag 6 juni in Haarlem was een succes: de prachtige locatie in het onlangs duurzaam gerestaureerde Seinwezen, de grote opkomst van vrienden, familie en werkrelaties, de interactieve kennismaking met de methode  en met de zes gekleurde brillen maakten het tot een kleurrijke en inspirerende bijeenkomst. Onder het genot van een drankje en een hapje en een uitbundige zon, signeerden wij de vele boeken die werden verkocht. We zijn benieuwd naar de reacties van onze lezers! Die horen we graag via dit blog of via een recensie op de websites van Thema, Bolcom en/of Managementboek.

 

Variatie in je presentatie boeit!

Wil je aandacht van je publiek voor jouw verhaal, zorg dan voor een gevarieerde, kleurrijke presentatie. Multifocus is daarbij een handige tool. Je kunt de zes focussen/kleuren gebruiken als invalshoeken om je boodschap over te brengen. De volgorde van de kleuren kun je zelf bedenken.

De meest voor de hand liggende volgorde is:
Blauw (analytisch): de opbouw en het doel van je presentatie
Wit (objectief): informatie over feiten en gegevens
Rood (subjectief): ervaringen van je klant/gebruikers
Geel (positief): positieve ontwikkelingen en kansen
Zwart (kritisch): negatieve ontwikkelingen en bedreigingen
Groen (creatief): ideeën en oplossingen

En er zijn vele variaties mogelijk. We geven je nog  enkele ideeën.
Start met groen door een ideaalbeeld van de toekomst te schetsen. Bijvoorbeeld met de zin: “Stelt u zich eens voor, we zitten in 2025, zou het niet fantastisch zijn als….?”. Met groen kun je in een later moment brainstormen met de zaal over oplossingen of ideeën. Met blauw kun je de deelnemers vragen om de beste ideeën eruit te kiezen.

Met rood starten kan ook, bijvoorbeeld met de vraag aan de zaal: “Wat zijn uw ervaringen met dit thema?” Of je begint met een you-tube filmpje over de ervaringen van een klant/gebruiker.
Met geel en zwart kun je een stelling bespreken: wat zijn argumenten voor (geel) en wat zijn argumenten tegen (zwart). En zo zijn vele kleurvariaties en werkvormen mogelijk. We wensen je daarin veel inspiratie en succes!

Boekpresentatie op 6 en 14 juni

Wil je jezelf en je collega’s beter leren kennen?
Of zoek je naar een manier om conflicten op een constructieve manier te bespreken?
Of begeleid je professionals, teams of managers in hun professionele ontwikkeling?
Dan biedt de methode MULTIFOCUS een praktisch handvat. Donderdag 6 juni in Haarlem en vrijdag 14 juni in Pingjum presenteren wij van 16.30 – 18.00 uur op interactieve wijze ons net verschenen boek MULTIFOCUS, Anders kijken/Anders doen (Uitgeverij Thema. Graag even aanmelden via ons weblog.
Wil je het boek nu al bestellen dan kan je terecht bij : http://www.thema.nl/product/multifocus.

Multifocus, anders kijken, anders doen

%d bloggers liken dit: